Maar in dit geval komt het thema van de seksualiteit overheersend naar voren, omdat de schilder besloten heeft de onsterfelijkheid van de getallen aan te vechten, denkend aan hun vorm een "consistentie... seksueel" te geven.

uit 1990 tot 2021 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Erotisch Nummer Drie

2021

La curiosità artistica di Gambasin ha incontrato più volte "Numbers": realtà astratta, struttura complessa e semplice allo stesso tempo, eterna, infinita, ma effimera, alla ricerca del proprio carattere e della propria struttura.  I numeri hanno contemporaneamente la dimensione dell'infinito e quella della vita di tutti i giorni e Gambasin cerca nella sua pittura di rispondere alle loro forme e alle loro spigolosità.  Questa ricerca completa il viaggio surreale vita-morte / realtà-sogno di Gambasin e il tema della sessualità, che spesso appare come uno sfondo sfocato nelle sue opere. Ma in questo caso viene in primo piano il tema della sessualità, perché il pittore ha deciso di sfidare l'immortalità dei numeri, pensando di dare alla loro forma una "consistenza ... consistenza sessuale". Il numero dissacrato (o sacro) diventa così un vettore erotico, in un certo senso diventa "l'appendiabiti" su cui possono essere appesi genitali e gesti erotici.  Strana ... e surreale lettura dei numeri !!!!  Questa è una personificazione sorprendente, forse un'eco dell'uso di frutta e verdura da parte di Arcimboldo per fare facce.

Erotiek nummer vijf

1990

De artistieke nieuwsgierigheid van Gambasin heeft "Getallen" verschillende malen ontmoet: abstracte werkelijkheid, complexe en eenvoudige structuur tegelijk, eeuwig, oneindig, maar efemeer, op zoek naar zijn eigen karakter en structuur.  Getallen hebben tegelijkertijd de dimensie van oneindigheid en die van het alledaagse leven en Gambasin probeert in zijn schilderkunst te reageren op hun vormen en hun hoekigheid.  Dit onderzoek vormt een aanvulling op Gambasin surrealistische reis over leven-dood/realiteit-droom en over het thema seksualiteit, dat in zijn werken vaak als een vage achtergrond verschijnt. Maar in dit geval komt het thema van de seksualiteit naar voren, omdat de schilder besloten heeft de onsterfelijkheid van de getallen aan te vechten, denkend aan het geven van hun vorm een "consistentie ... seksuele consistentie". Het ontheiligde (of heilige) getal wordt zo een erotische vector, het wordt in zekere zin "de kapstok" waaraan genitaliën en erotische gebaren kunnen worden opgehangen.  Vreemd ... en surrealistische lezing van de nummers !!!!  Dit is een verrassende personificatie, misschien een echo van Arcimboldo's gebruik van fruit en groenten om gezichten te maken.

Erotisch Nummer Acht

1990

La curiosità artistica di Gambasin ha incontrato più volte "Numbers": realtà astratta, struttura complessa e semplice allo stesso tempo, eterna, infinita, ma effimera, alla ricerca del proprio carattere e della propria struttura.  I numeri hanno contemporaneamente la dimensione dell'infinito e quella della vita di tutti i giorni e Gambasin cerca nella sua pittura di rispondere alle loro forme e alle loro spigolosità.  Questa ricerca completa il viaggio surreale vita-morte / realtà-sogno di Gambasin e il tema della sessualità, che spesso appare come uno sfondo sfocato nelle sue opere. Ma in questo caso viene in primo piano il tema della sessualità, perché il pittore ha deciso di sfidare l'immortalità dei numeri, pensando di dare alla loro forma una "consistenza ... consistenza sessuale". Il numero dissacrato (o sacro) diventa così un vettore erotico, in un certo senso diventa "l'appendiabiti" su cui possono essere appesi genitali e gesti erotici.  Strana ... e surreale lettura dei numeri !!!!  Questa è una personificazione sorprendente, forse un'eco dell'uso di frutta e verdura da parte di Arcimboldo per fare facce.

erotisch nummer twee

1990

De artistieke nieuwsgierigheid van Gambasin heeft "Getallen" verschillende malen ontmoet: abstracte werkelijkheid, complexe en eenvoudige structuur tegelijk, eeuwig, oneindig, maar efemeer, op zoek naar zijn eigen karakter en structuur.  Getallen hebben tegelijkertijd de dimensie van oneindigheid en die van het alledaagse leven en Gambasin probeert in zijn schilderkunst te reageren op hun vormen en hun hoekigheid.  Dit onderzoek vormt een aanvulling op Gambasin surrealistische reis over leven-dood/realiteit-droom en over het thema seksualiteit, dat in zijn werken vaak als een vage achtergrond verschijnt. Maar in dit geval komt het thema van de seksualiteit naar voren, omdat de schilder besloten heeft de onsterfelijkheid van de getallen aan te vechten, denkend aan het geven van hun vorm een "consistentie ... seksuele consistentie". Het ontheiligde (of heilige) getal wordt zo een erotische vector, het wordt in zekere zin "de kapstok" waaraan genitaliën en erotische gebaren kunnen worden opgehangen.  Vreemd ... en surrealistische lezing van de nummers !!!!  Dit is een verrassende personificatie, misschien een echo van Arcimboldo's gebruik van fruit en groenten om gezichten te maken.

Erotisch Nummer Vier

1990

De artistieke nieuwsgierigheid van Gambasin heeft "Getallen" verschillende malen ontmoet: abstracte werkelijkheid, complexe en eenvoudige structuur tegelijk, eeuwig, oneindig, maar efemeer, op zoek naar zijn eigen karakter en structuur.  Getallen hebben tegelijkertijd de dimensie van oneindigheid en die van het alledaagse leven en Gambasin probeert in zijn schilderkunst te reageren op hun vormen en hun hoekigheid.  Dit onderzoek vormt een aanvulling op Gambasin surrealistische reis over leven-dood/realiteit-droom en over het thema seksualiteit, dat in zijn werken vaak als een vage achtergrond verschijnt. Maar in dit geval komt het thema van de seksualiteit naar voren, omdat de schilder besloten heeft de onsterfelijkheid van de getallen aan te vechten, denkend aan het geven van hun vorm een "consistentie ... seksuele consistentie". Het ontheiligde (of heilige) getal wordt zo een erotische vector, het wordt in zekere zin "de kapstok" waaraan genitaliën en erotische gebaren kunnen worden opgehangen.  Vreemd ... en surrealistische lezing van de nummers !!!!  Dit is een verrassende personificatie, misschien een echo van Arcimboldo's gebruik van fruit en groenten om gezichten te maken.

Erotisch Nummer Zeven

1990

La curiosità artistica di Gambasin ha incontrato più volte "Numbers": realtà astratta, struttura complessa e semplice allo stesso tempo, eterna, infinita, ma effimera, alla ricerca del proprio carattere e della propria struttura.  I numeri hanno contemporaneamente la dimensione dell'infinito e quella della vita di tutti i giorni e Gambasin cerca nella sua pittura di rispondere alle loro forme e alle loro spigolosità.  Dit onderzoek vormt een aanvulling op Gambasin surrealistische reis over leven-dood/realiteit-droom en over het thema seksualiteit, dat in zijn werken vaak als een vage achtergrond verschijnt. Maar in dit geval komt het thema van de seksualiteit naar voren, omdat de schilder besloten heeft de onsterfelijkheid van de getallen aan te vechten, denkend aan het geven van hun vorm een "consistentie ... seksuele consistentie". Het ontheiligde (of heilige) getal wordt zo een erotische vector, het wordt in zekere zin "de kapstok" waaraan genitaliën en erotische gebaren kunnen worden opgehangen.  Vreemd ... en surrealistische lezing van de nummers !!!!  Dit is een verrassende personificatie, misschien een echo van Arcimboldo's gebruik van fruit en groenten om gezichten te maken.